Lipo Laser

Vad är Lipo Laser?

Lipo Laser är en icke-kirurgisk kall laserbehandling som använder låg våglängds laserbaserat ljus för att förminska fettceller. Behandlingen fokuserar sig på inriktade områden som är svåra att fettreducera med diet eller träning.

Vad är kroppsskulptering med Lipo Laser?

Under en Lipo Laser-session penetrerar laserenergi smärtfritt in i huden och angriper fettceller i det specifika området. Energin är i form av laserbaserat ljus med låg våglängdsnivå (635 nm - 650 nm). När det laserbaserade ljuset når fettcellerna skapas kanaler och sti att släppa ut innehållet (vatten, triglycerider och fria fettsyror), vilket i sin tur gör att fettcellerna krymper och i och med det syns en omkretsminskning i området där behandlingen gjordes.

1. Fettceller (Adipocytes) 2. Laser energi tränger in i fettcellerna. 3. Fettcellerna börjar släppa ur sitt innehåll. 


4. Fettcellerna släpper ifrån sig mer av sitt innehåll. 5. Fettcellerna släpper ut hela sitt innehåll. 6. Krympta fettceller


Innehållet i fettcellerna dräneras via ditt lymfsystem där de senare metaboliseras eller elimineras. Utsläpp av innehåll från fettceller är en helt naturlig och grundläggande kroppsfunktion - det är så vi får vår energireserver under dagen. Tyvärr har flertalet för många energireserver i vår kropp som outnyttjat blir till besvärligt fet och uppträder i oönskade områden. Lipo Laser accelererar den naturliga processen att frigöra energi från fettceller på just det specifika behandlings området, vilket resulterar i en skulptering av kroppen och förlust av centimeter för kroppens omkrets.

Hur går en Lipo Laser behandling till?


Denna behandling riktar in sig på de där områdena där det kan behövas lite extra hjälp. De områden L´brows by MW erbjuder att behandla är buken, låren (bak & fram), överarmar, midja och stussen. För ett gediget resultat rekommenderas 4 - 8 behandlingar men det tåls nämna att de flesta som undergått behandlingen ser redan efter endast en behandling en omkrets minskning vid det behandlade området och det i centimeter. Innan en Lipo Laser behandling bokas ska kunden veta vilka restriktioner som gäller för att kunna genomgå denna typ av behandling.

Under behandlingsdagen ska du som kund ha druckit minst en halv liter vatten, ju mer ju bättre, allt för att hjälpa ditt lymfsystem så att den jobbar på bättre för att dränera ut det frisläppta innehållet från fettcellerna. Hos L´brows by MW kommer du som kund få ligga ner på mage eller rygg, helt beroende på vilket område (zon) du väljer att behandla. Rengöring av området görs och elastiska spännband kommer att sättas runt behandlingsområdet. I dessa spännband kommer plattor försedda med dioder för det laserbaserade ljuset att läggas direkt på det rengjorda behandlingsområdet, det kommer även läggas två små kuber vid insidan av låren för att stimulera lymfsystemet.

Behandlingen tar 30 minuter per session och kan endast göras på samma område med intervall på minst 48 timmar emellanåt. När en Lipo Laser behandling är avslutad kommer du att bli ombedd att öka pulsen genom att gå i ca 30 minuter/ jogga i 15 minuter eller liknande för att förbättra cirkulationen och eliminering av fettcellernas innehåll från din kropp allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.